افکار

- کاناپه ای شبیه به ابر توسط یک شرکت طراحی لوازم خانگی در کشور کرواسی با نام " دیزاجنو " به حقیقت پیوست.

خیلی از مردم در دویاهای خود روی ابر دراز کشیده اند و روی آن نشسته اند. این رویا توسط یک شرکت طراحی لوازم خانگی در کشور کرواسی با نام " دیزاجنو " به حقیقت پیوست.شرکت دیزاجنو این کاناپه های طرح ابر را سیروس نامید. او این اسم را به دلیل شباهت این کاناپه ها به ابرهای سیروس نام گذاری کرده است. این کاناپه ها در اندازه های متعدد ساخته شده است که با دراز کشیدن و یا نشستن روی آن به راحتی می توان آرامش و نرمی آن را حس کرد.