افکارنیوز

_ مرتضی تمدن در گفت‌وگو با ایسنا، درباره راه‌اندازی مسیرهای ویژه دوچرخه برای کاهش آلودگی هوای تهران گفت: توصیه می‌کنم مدیران شهری مسیرهای ویژه دوچرخه سواری را در شهر تهران توسعه دهند، چراکه یک وسیله حمل و نقل پاک است.

وی افزود: دوچرخه نه تنها یک وسیله حمل و نقل پاک، بلکه نوعی ورزش بوده و در سلامت شهروندان نیز تاثیرگذار است.

تمدن درباره توسعه مسیر ویژه دوچرخه سواری در پروژههای عمرانی شهر تهران گفت: در حال حاضر در پارکهای بزرگ و برخی از خیابانهای تهران مسیرهای ویژه دوچرخه سواری راهاندازی شده، ضمن آنکه دوچرخه سواری در کاهش ترافیک و افزایش سلامت شهروندان بسیار تاثیرگذار است.