افکار

- در میان جشنواره های مختلف برخی هستند که تنها به پرتاب کردن اشیا مختلف می گذرد و البته در هر کدام شرکتت کننده ها شی خاصی را پرتاب می کنند. در این مطلب نگاهی داریم به تعدادی از مهمترین جشنواره های پرتاب کردنی در دنیا:

جشنواره رنگ هابه جرات می توان گفت که رنگارنگ ترین فستیوال دنیا در هند برگزار می شود. فستیوالی که بسیاری از شرکت کننده ها در آن باید با استفاده از رنگ های پودری به یکدیگر حمله کنند. این جشنواره هر ساله در ماه مارس برکزار می شود و میزان زیادی رنگ در ان مصرف می شود. این رنگ های پودری آسیبی به بدن یا لباس ها وارد نمی کند و با یک بار شستن به راحتی تمیز می شود.

جشن پرتاب بزدر یکی از مراسم های بسیار عجیبی که در دنیا برگزار می شود مردم بزهای خود را از یک ساختمان ۱۵ متری به پایین پرتاب می کنند. این مراسم هر ساله در اسپانیا برگزار می شود و هدف اصلی ان گرامیداشت یاد بزهایی است که مردم بسیاری را سیر کرده اند. این مراسم همیشه در زمره خرافی ترین و البته منفورترین مراسم های دنیا بوده است. این جشن چند سال پیش به علت اعتراض شدیدی دوست داران حیوانات ممنوع اعلام شد.

فستیوال پرتاب موشبار دیگر یکی از عیجیب ترین فستیوال های دنیا در اسپانیا برگزار می شود. در این جشنواره مردم دور هم جمع شده و پس از خوردن شیرینی وشکلات های مخصوص شروع به دعوا با موش های مرده می کنند. آن ها این موش ها را به سمت صورت هم پرتاب می کنند. در گذشته به نظر می رسیده است که از موش های زنده استفاده می کردند که این مورد این روزها ممنوع اعلام شده است.

پرتاب ماهی تنیکی از فستیوال های جالب و عجیب در استرالیا برگزار می شود. در این فستیوال که هر ساله از سال ۱۹۶۲ برگزار شده است افرادی که فکر می کنند قدرت زیادی دارند دور هم جمع شده و شروع به پرتاب کردن ماهی های بزرگ تن می کنند. این فستیوال حتی به تازگی یک فدراسیون نیز تاسیس کرده است و رکوردها را به ثبت می رساند. در این ماسبقات البته از ماهی تن واقعی استفاده نمی شود چرا که هم باید وزن ها مشخص باشد و هم اینکه پرتاب ماهی واقعی باعثاز بین رفتن آن می شود.

پرتاب پرتقالبزرگترین جشنواره غذایی و پرتابی دنیا هر ساله در ایتالیا برگزار می شود. سلاح اصلی مردم در این جشنواره پرتقال است و هدف اصلی از آن نیز گرامی داشت فصل برداشت پرتقال است. از آن جایی که پرتقال غالبا میوه ای بسیار سفت و محکم استٰ ممکن است در طی این مراسم چندین نفر نیز مصدوم و یا حتی دچار شکستگی هایی در قسمت صورت شوند. این جشنواره هر ساله میزان زیادی پرتقال را مصرف می کند که در انتهاب نیز هیچ نتیجه خاصی ندارد.