افکار

- «لو هوئی جینگ» به دلیل داشتن دندانی به بلندی ۳.۲ سانتیمتر به این عنوان دست یافت.

این رکورد در آوریل سال ۲۰۰۹ میلادی بدست آمد