افکار

- چربی ها برخلاف آب در دمای معمول تبخیر نمی شوند و به دلیل چسبندگی بیشتر باعثجذب شدن و چسبیدن چیزهای دیگر مثل ذرات و گرد و خاک معلق در هوا هم می شود.

با این وجود اگر روغن خالص تازه روی لباسی بچکد، احتمال اینکه لکه ای دائمی ایجاد کند، خیلی کم است و می توان به راحتی با کمک شوینده های دوگانه چربی را از روی لباس شست.

با ترکیب آب و مواد شوینده ها می توان چربی را از روی لباس پاک کرد، در حالیکه چربی غذا در خود مقدار زیادی مواد رنگی و پروتئینی موجود در غذا را هم حل کرده است که حتی پس از شستن لکه چربی، می توانند به الیاف لباس بچسبند و لکی دائمی ایجاد کنند.

بنابراين، بهتر است هنگام غذا خوردن دستمالي روي لباس خود بگذاريد تا مانع کثيف شدن احتمالي لباس با چربي غذا شويد.