افکار - پژوهش محققان دانشگاه لیدز نشان میدهد که مواد شیمیایی طبیعی موجود در چای سبز میتواند مرحله اصلی بیماری آلزایمر را مختل کند.

محققان پیش از این فرآیندی را در بیماری آلزایمر شناسایی کرده بودند که طی آن، توده‌های خطرناک پروتئینی بر سلول‌های مغزی قرار می‌گیرند و باعثمرگ آنان می‌شوند.

دانشمندان توانستند با استفاده از عصاره خالص " EGCG " موجود در چای سبز، این فرآیند را مختل کنند.

این یافته‌ها اهداف جدیدی را در توسعه داروهای مقابله با آلزایمر پیش روی محققان قرار می‌دهد.

به گفته پروفسور نیگل هوپر سرپرست این پژوهش، این یک تصور غلط است که آلزایمر را بخشی طبیعی از فرآیند پیری بدانیم بلکه باید آلزایمر را یک بیماری تلقی کنیم و آن را به کمک یافته‌های جدیدی نظیر این پژوهش، به‌طور کامل درمان کنیم.

طی این تحقیق، دانشمندان توده‌ای از آمیلوئیدها را در محیط آزمایشگاهی تشکیل دادند و به مغز انسان و حیوان وارد کردند. تجمع آمیلوئیدها بر سلول‌های عصبی مغز باعثمرگ این سلول‌ها در نتیجه بروز آلزایمر می‌شود.

پس از این، پژوهشگران عصاره چای سبز را به این منطقه وارد کردند. این عصاره باعثتغییر شکل طبیعی پروتئین‌های آمیلوئید شد که منجر به عدم توانایی آن‌ها در اتصال به پروتئین روی سطح سلول‌های عصبی موسوم به " پریون " و نهایتا ناتوانی در ایجاد اختلال در عملکرد سلول‌های مغزی شد.

محققان این پژوهش نیز برای نخستین بار دریافتند که چسبیدن توده‌های آمیلویید به پروتئین، طی چرخه‌ای مهلک و شدید باعثتولید هرچه بیشتر آمیلوئید می‌شود.

دکتر " سایمون رایدلی " رییس مرکز تحقیقات آلزایمر انگلستان در رابطه با این پژوهش عنوان کرد: " درک علت آلزایمر برای یافتن راه‌های توقف و پیشگیری از این بیماری امری اساسی و اصلی است. با وجود اینکه نتایج این پژوهش می‌تواند راه‌های مهم و جدیدی را در درمان موثر آلزایمر پیش روی محققان قرار دهد، نباید برای مردم انگیزه‌ای برای انبار کردن چای سبز شود! "

نتایج این پژوهش در مجله "Journal of Biological Chemistry" منتشر شده است.