افکار

- محرم فروغی شجاعی گفت: براساس گزارشات واصله، در تمام روستاها و بخش‌های تابعه شهرستان، زلزله بامداد امروز هیچ گونه تلفات جانی و مالی نداشته است.

وی با بیان اینکه اوضاع در مناطق زلزله زده طبیعی است گفت: با توجه به زلزله‌های مکرر، مردم زندگی در کانکس‌ها را ترجیح می دهند.

فرماندار ورزقان در تشریح آخرین وضعیت ساخت و ساز در مناطق زلزله زده با بیان اینکه سرمای هوا، ساخت و ساز را متوقف کرده است گفت: از مجموع ۵ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی که مقرر شده است در ورزقان ساخته شود، ۳ هزار و ۴۰۰ واحد تعهد بنیاد مسکن تمام شده و از این تعداد ۲ هزار و ۲۰۰ واحد، پایانکار دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در روستاهای ورزقان ۴ هزار کانکس مسکونی و ۳ هزار و ۷۰۰ کانکس دامی در بین اهالی توزیع شده است گفت: در شهر ورزقان نیز ۷۵۱ کانکس مسکونی و ۱۵۰، کانکس دامی توزیع شده است.

به گزارش ایسنا زمین لرزههای ۴.۱ و ۳.۷ ریشتری، در مقیاس امواج درونی زمین، بامداد امروز، در این منطقه رخ داده است