افکار

- پریسا محمدی امروز در دهمین همایش حفاظت و مرمت اشیای تاریخی، فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری که در محل موزه ملی ایران برگزار شد، اظهار داشت: گلسنگ‌های موجود در آثار تاریخی موجوداتی هستند که از قارچ و جلبک تشکیل می‌شوند و در شرایط سخت زندگی می‌کنند.

وی افزود: سه نوع گل‌سنگ وجود دارد که از یک گونه‌ آن حدود ۱۰۰ مورد و از نوع دیگر ۲۳۰ مورد در آرامگاه کوروش دیده شده است.

رئیس پژوهشگاه سازمان میراثفرهنگی و گردشگری ادامه داد: یک نوع گل‌سنگ بسیار خطرناک وجود دارد که می‌تواند سنگ را تخریب کند وحدود ۹۰ مورد از این نوع گلسنگ در قسمت شمال آرامگاه کوروش وجود دارد.

به گفته محمدی مرمت سنگ‌ها با استفاده از سیمان باعثرشد گونه‌های جدید گل‌سنگ در آثار باستانی شده است.

محمدی افزود: مرمتگران باید بخشهایی از یک اثر را که مرمت میکنند بعد از مدتی رصد کنند تا وضعیت قبل و بعد از مرمت مشخص شود