افکار

- رضا شقاقی، فرمانده آتش‌نشانان اعزامی به محل دراین‌باره گفت: در پی تماس شهروندان مبنی بر مشاهده یک پلیکان، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی روز دوشنبه آتش‌نشانان ایستگاه ۸۵ را به محل اعلام شده در خیابان مالک‌اشتر بین خیابان خوش و خیابان قصرالدشت اعزام کرد.


شقاقی ادامه داد: عوامل آتش‌نشانی با استفاده از تجهیزات نجات این پرنده را به دام انداخته و پس از انتقال به ایستگاه ۸ به مرکز نگهداری از پرندگان آبزی باغ‌وحش پارک ارم سبز، تحویل دادند