افکار

- این زمین لرزه در ساعت ۱۶:۳۸ دقیقه با مختصات جغرافیایی ۳۵/۵۷ طول و ۲۸/۳۷ عرض جغرافیایی در مرکز لرزه نگاری قوچان وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به ثبت رسید.

این هفتمین زمین لرزه بجنورد از بعد از ظهر روز گذشته تاکنون به شمار می‌رود.

به گزارش فارس، از مجموع ۶ زمین لرزه روز گذشته بجنورد دو مورد بالای سه ریشتر و چهار مورد کمتر از سه ریشتر بودند.

نخستین زمین لرزه ساعت ۱۵ و ۵۶ دقیقه و ۵۶ ثانیه روز گذشته در جنوب بجنورد روستای گریوان به وقوع پیوست که مردم و دانش‌آموزان را به وحشت انداخت.

مرکز لرزه‌نگاری قوچان وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مختصات جغرافیایی این زمین لرزه را در مختصات جغرافیایی ۳۱/۳۷ عرض شمالی و ۳۳/۵۷ طول شرقی اعلام کرد.

دومین زمین لرزه دیروز در بجنورد در ساعت ۱۶:۲۳ در مختصات جغرافیایی ۶۹/۳۷ عرض شمالی و ۳۱/۵۷ طول شرقی روی داد.

به گزارش فارس، سومین زمین لرزه سه شنبه در ساعت ۱۸:۲۷ دقیقه با ۹/۱ ریشتر بجنورد را لرزاند.

این زمین لرزه با عرض شمالی ۲۹/۳۷ و طول شرقی ۳۴/۵۷ به ثبت رسیده است.

چهارمین زمین لرزه بجنورد نیز با ۹/۱ ریشتر در ساعت ۱۹:۳ دقیقه و با مختصات جغرافیایی ۳۲/۳۷ عرض جغرافیایی و ۳۰/۵۷ طول جغرافیایی روی داد.

همچنین زلزله‌ای با بزرگی ۹/۳ مقیاس امواج درونی زمین ریشتر ساعت ۲۱:۷ دقیقه بجنورد را لرزاند.

این زمین لرزه با مختصات ۳۹/۳۷ عرض جغرافیایی و ۲۷/۵۷ طول جغرافیایی در مرکز لرزه نگاری قوچان ثبت شد.

ششمین زمین لرزه روز گذشته که آخرین زمین لرزه این روز بوده، در ساعت ۲۱:۱۸ دقیقه با ۹/۱ ریشتر روی داد.

این زمین لرزه با عرض جغرافیایی ۳۱/۳۷ و طول جغرافیایی ۲۸/۵۷ به ثبت رسیده است.

به گزارش فارس، خراسان شمالی از استان‌های زلزله خیز کشور به شمار می‌رود.

برخی از مناطق این استان بر روی گسل زلزله قرار دارد.