افکار

- در جریان فیلم برداری یک برنامه تلویزیونی کره جنوبی یک فروند هلی کوپتر سرنگون شد.

لینک فیلم