آبشار تامول به ارتفاع ۱۰۵ متر در مسیر رودخانه ریوسانتاماریا مکزیک قرار دارد.

کد خبر: 194617