طی روزهای اخیر شکافی بزرگ به طول چهار کیلومتر و عمق پنج متر در حاشیه شهر عنبرآباد و برخی روستاهای این شهر موجب نگرانی ساکنان این شهرستان شده است

افکار

- بروز شکافی بزرگ با عمق و طول چشمگیر، طی چند روز گذشته موجب هراس شهروندان عنبرآبادی و روستاهای اطراف این شهر بزرگ در جنوب استان کرمان شده است.


این شکاف تنها طی چند روز در جنوب کرمان ایجاد شده است و شایعاتی در خصوص فعال شدن گسلی در اطراف شهر پر جمعیت عنبرآباد در بین مردم بر سر زبانها افتاده است. این درحالی است که بروز زمین لرزه ۴.۲ ریشتری روز گذشته در فاریاب در نزدیکی این شهرستان بر شدت نگرانی مردم افزوده است.

بروز این شکافها در دشتهای عنبرآباد خسارتی نیز به زیر ساختها وارد کرده است بطوریکه در موردی دیگر زمین به طول یک کیلومتر در نزدیکی روستاهای توکل آباد و یوسف آباد شکاف برداشته است و این شکاف به جاده نیز خسارت زیادی وارد کرده و از میان آن گذشته است.

کد خبر: 194663