افکار

- علی محمد شاعری اظهار داشت: موضوع بازگشت مدت اعتبار معاینه فنی خودروهای فرسوده از سوی مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست مورد پیگیری جدی قرار گرفته است و امیدوار هستیم تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت این مهم متوجه کنند.

قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: رأی نیاوردن طرح دوفوریتی کاهش آلودگی هوا مأیوس کننده بود چراکه انتظار می‌رفت نمایندگان خانه ملت نسبت به کاهش آلودگی هوا توجه بیشتری داشته باشند.

وی متذکر شد: لازم است که نمایندگان خانه ملت توجه ویژه‌ای را نسبت به بازگشت مدت اعتبار معاینه فنی به مدت گذشته داشته باشد

شاعری بیان داشت: هم اکنون بحثآلودگی هوا در کلان شهرهای کشور مورد بی توجهی قرار گرفته است در این میان مسئولین مربوطه باید با تصویب و اجرای طرح های جامع کاهش آلودگی هوا و با مدیریت منابع آلاینده کننده هوا، نسبت به ریشه کن کردن آلودگی هوا به خصوص در ۸ کلان شهر کشور اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: از آنجایی که هم اکنون بحث‌آلودگی هوا آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است به نظر می رسید که نمایندگان خانه ملت نیز به همین دلیل طرح را از حالت دوفوریتی خارج کردند.

این مقام مسئول بیان داشت: انتظار ما از نمایندگان مجلس این بود که طرح دوفوریتی کاهش آلودگی هوا را به تصویب برسانند اما متاسفانه این مهم تحقق نیافت.

وی یادآور شد: مجلس با تصویب این طرح می توانست سازمان حفاظت محیط زیست را برای اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا بیش از پیش یاری کند.

شاعری اضافه کرد: به رغم واکنش مثبت نمایندگان خانه ملت در دو ماه آلوده سال(آذرماه و دی ماه) در خصوص جلوگیری از تشدید آلودگی هوا باز هم طرح دوفوریت رأی نیاورد از این رو لازم است که در این زمینه فرهنگسازی های موثری صورت پذیرد.

قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست همچنین گفت: با توجه به اینکه سالانه بیش از ۵ هزار نفر جان خود را بر اثر عوارض ناشی از آلودگی هوا از دست می ‌دهند باید به این مهم توجه بیشتری شود.

وی با بیان اینکه هیچ موضوعی مانند جلوگیری از تشدید آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور در اولویت نیست افزود: انتظار ما این بود که نمایندگان خانه ملت بر تصویب طرح دو فوریتی رای دهند.

شاعری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هم اکنون طرح جامع کاهش آلودگی هوا در ۸کلان شهر کشور در حال اجراست، میتوان گفت که تصویب طرح دوفوریتی مجلس میتوانست موجب شود تا طرح مزبور با قدرت و تضمین بیشتری ادامه یابد