افکار

- سرهنگ قاسم سبزعلی افزود: با وجود عدم نیروی انسانی کافی و اعتبارات لازم توانسته‌ایم هم وزن سال گذشته متجاوزین اراضی ملی را خلع ید کنیم که این نشان از توان بالای یگان حفاظت منابع طبیعی دارد.

توقیف ۱۴۴۴ وسیله نقلیه غیرمجاز در اراضی ملی

وی با بیان اینکه طی ۱۰ ماهه اول امسال ۱۴۴۴ وسیله نقلیه غیرمجاز در اراضی ملی توقیف شده است افزود: نسبت به سال گذشته که ۱۷۵۳ مورد توقیف داشتیم به دلیل نوسانات در اجرای پروژه گشت مراقبت ۱۸ درصد کاهش به وجود عملکرد داشته‌ایم.

سبزعلی افزود: از آنجا که گشت مراقبت یگان حفاظت به صورت پیمانی فعالیت می‌کند به دلیل کمبود نقدینگی نتوانستیم نیروی کافی را جذب کنیم.

۲۰۰۰ پرونده در خصوص توقیف و کشف فعالیت غیرمجاز ثبت شده است

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گفت: طی ۱۰ ماهه اول امسال ۱۹۲۵ مورد توقیف یا کشف فعالیت غیر مجاز داشته‌ایم که نسبت به ۱۶۱۱ مورد در سال ۹۰، نشان دهنده ۱۹ درصد افزایش عملکرد است.

وی ادامه داد: ۲۲ هزار و ۸۴۰ پرونده نیز در خصوص برخورد با متخلفین داشتهایم که نسبت به ۲۲ هزار و ۲۱۱ پرونده در سال ۹۰، ۳ درصد افزایش یافته است.