افکار گروه اجتماعی:

همه ما وقتی کنسروهای آماده ماهی یا لوبیا یا هر کنسرو غذایی دیگری را تهیه می کنیم با جمله معروفی موجه می شویم که روی آن ها درج شده است: " قبل از مصرف ۲۰ دقیقه در آب جوشانده شود " و این باور قدیمی در افکار عمومی وجود دارد که در فرآیند تولید این کنسروها امکان زیست ویروسی وجود دارد که بدون جوشاندن موجب مرگ حتمی فرد می شود.

در این رابطه نیز گاهی خبرهایی از فوت برخی هموطنان در اثر مصرف کنسرو ماهی نجوشانده در رسانه ها مطرح می شود که در یک نمونه آن چندی قبل رسانه ها از فوت دختر ملی پوش عضو تیم دچرخه سواری خبر دادند.

اما در این رابطه و عبارت درج شده، همچنان اما و اگرهایی وجود دارد که مسئولان مربوطه در حوزه بهداشت و سلامت باید پاسخگو باشند. هفته نامه سلامت درباره این موضوع در مطلبی می نویسد: در مورد جوشاندن کنسرو ماهی هم در کتاب‌های مرجع بهداشت مواد غذایی، نکته‌ای وجود ندارد و در این کتاب‌ها هیچ اشاره‌ای به درج عبارت «قبل از مصرف ۲۰ دقیقه بجوشانید»، نشده است. به عبارت ساده‌تر، لزوم جوشاندن کنسروها مربوط به زمانی بود که این محصولات به صورت خانگی یا کارگاهی تهیه می‌شدند و اطمینان کاملی از سلامت تولید این محصولات وجود نداشت.

در ادامه این مطلب آمده است: در حال حاضر و براساس استانداردهاي جهاني، اگر کارخانهاي روي کنسرو ماهي خود بنويسد حتما قبل از مصرف جوشانده شود، بايد به سلامت محصول آن شک کرد! زيرا هدف اساسي توليد محصولات کنسروي، توليد مواد غذايي آماده براي مواقع اضطراري است و اگر شرايط براي جوشاندن فراهم باشد که ديگر نيازي به مصرف خوراکيهاي کنسروي نيست. بنابراين اگر از سلامت کنسرو ماهياي که در کارخانههاي بزرگ و معتبر و تحت نظارتهاي بهداشتي توليد ميشود، اطمينان داريد، ميتوانيد آن را نجوشانده هم مصرف کنيد يا در صورت تمايل محتوياتش را سرخ و طعمدار کنيد.