افکار

- " غضنفر رکن آبادی " تأکید کرد: بزرگترین ذینفع از این اقدام تروریستی، رژیم صهیونیستی است
.
رکن آبادی گفت: خوش نویس هنگام بازگشت از دمشق به بیروت شهید شد، و ما مساله شهادت وی را پیگیری می کنیم.

رکن آبادی با اشاره به انتشار اخبار ضد و نقیض درباره نحوه شهادت خوش نویس خاطرنشان کرد: این اخبار به هیچ وجه صحت ندارد؛ به ویژه خبر منتشر شده از سوی گروه موسوم به " ارتش آزاد " که مدعی شده حسام خوش نویس در حمله هوایی دو هفته پیش رژیم صهیونیستی به منطقه " جمرایا " در ریف دمشق شهید شده.

سفیر ایران در بیروت تأکید کرد: رژیم صهیونیستی با استفاده از مزدوران خود حسام خوش نویس را شهید کرد؛ به ویژه اینکه خوش نویس مسئول بازسازی ویرانی های برجای مانده از تجاوز سال ۲۰۰۶ این رژیم به لبنان بود