افکار

- دکتر ناصر مقدسی افزود: برای احیا و حفظ تالاب‌ها، سند طرح تالاب‌های کشور بزودی نهایی می‌شود که بر اساس آن هر تالاب برنامه عمل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهد داشت.

به گفته وی، طبق این سند فعالیت‌ها و وظایف هر سازمان و اقداماتی که باید در راستای بهبود وضعیت تالاب‌ها صورت گیرد کاملا مشخص شده است.

مدیرکل زیستگاه‌ها و مناطق سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: تا کنون سند برخی از تالاب‌های کشور مانند تالاب‌های پریشان، ‌انزلی، شادگان و ارومیه تهیه و نهایی شده است.

مقدسی در خصوص اقدامات انجام شده برای تهیه ساختار و قالب مشخص برای اجرای پروژه‌های عملی اظهار کرد: تا کنون اقدامات آموزشی مختلفی انجام شده و مستنداتی را با استفاده از تجربه‌ی نمونه‌های موفق در احیا و و نگهداری تالاب‌ها مانند شادگان و انزلی فراهم کرده و در این مسیر تقریبا خوب پیش رفته‌ایم. همچنین برای مسئولان استان‌هایی که دارای زیست‌بوم‌های آبی و تالابی هستند جلساتی را با عنوان جلسات ظرفیت‌سازی برگزار کرده‌ایم که در آن نحوه اجرای مدیریت زیست‌بومی آموزش داده می‌شود.

وی ادامه داد: تعیین نقش ذینفعان شامل سازمانهای دولتی و جوامع بهرهبردار، شناسایی نقاط ضعف و بحرانی ، شناسایی تهدیدات و هدفگذاری از جمله مسائلی است که در جلسات ظرفیتسازی ارائه میشود.