افکار

- حسین معتمدنیا با اشاره به اینکه درکارگروه حل مشکلات تسهیل «وام ازدواج» مسوولین دفتر ساماندهی امور جوانان، ‌ دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده و نماینده بانک مرکزی عضو هستند، اظهار کرد: این کارگروه برای بررسی مشکلات تسهیل وام ازدواج تشکیل می‌شود تا علت پرداخت نشدن وام به پشت نوبتی‌های دریافت وام ازدواج مشخص شود.

وی با بیان اینکه تعداد جوانان ازدواج کرده که برای دریافت وام ازدواج ثبت نام کرده‌اند با توجه به «سامانه ازدواج» که تحت نظر بانک مرکزی است مشخص می‌شود، گفت: همچنین از طریق این سامانه میزان پرداخت‌ها و تعداد پشت نوبتی‌های دریافت «وام ازدواج» معین می‌شود.

معتمدنیا پی بردن به پرداخت نشدن وام‌ها، کمبودهای پرداخت وام ازدواج، موانعی که در راه پرداخت‌ها وجود دارد و اینکه آیا مبلغ ریالی را که بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها برای وام ازدواج قرار می‌دهد کم است و نیز دریافت پاسخ این پرسش که آیا اعتبارات اختصاص یافته شده در جای دیگری خرج می‌شود یا خیر از علل تشکیل کارگروه مشترک وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی برای حل مشکلات تسهیل «وام ازدواج» عنوان کرد.

مدیرکل دفتر ساماندهی امور جوانان در پاسخ به اینکه چگونه از مشکلات و مسایل پرداخت وام ازدواج به زوجهای جوان در استانها اطلاع پیدا میکنید به ایسنا گفت: با تشکیل ستادهای ساماندهی در استانها که با حضور استانداران شکل میگیرد از مشکلات، مسایل و گلههای مربوط به جوانان و زوجین گزارش دریافت میشود.