افکار

- عباس قائدرحمت اظهار کرد: اگر پرداخت وام ازدواج و یا افزایش آن با مشکلی مواجه است باید برای تامین دوباره منابع آن یک بحثمنطقی و مدیریتی صورت گیرد، اما قطعا قابل قبول نیست که اعطای وام ازدواج به کلی متوقف شود.

وی با تاکید بر لزوم اعطای کمک هزینه ازدواج به جوانان، تصریح کرد: ما معتقدیم اشتغال و ازدواج هر دو مکمل یکدیگر هستند و هر کدام دچار آسیب شود به دیگری هم آسیب وارد می‌کند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه عدم اعطای وام ازدواج به کاهش آمار ازدواج منجر می‌شود، یادآور شد: در حال حاضر روز به روز شاهد کاهش آمار ازدواج و در مقابل، افزایش آمار طلاق هستیم و این دو رابطه معکوس پیدا کرده‌اند.

قائدرحمت اضافه کرد: ما وام ازدواج را به عنوان یک فاکتور کمکی در ازدواج می‌بینیم و حتی معتقدیم باید مسکن جوانان را هم به همین شکل تسهیل کنیم و اگر کسانی توان پرداخت سهم آورده مسکن مهر را ندارند باید تسهیلاتی مثل اعطای وام را برای آنها پیش‌بینی کنیم.

وی در پایان تاکید کرد که دولت طبق قانون اساسی مکلف است زمینه مسکن، ازدواج و اشتغال را فراهم کند