به گزارش افکاربه نقل ازملت ایرانهنگامی که رابرت گری، ۵۶ ساله، در حال تمیز کردن اشیای کهنه اتاق زیر شیروانی خود بود، چیز عجیبی را پیدا نمود. پس از تمیز کردن و عکس گرفتن از آن با اشعه ایکس، معلوم گردید که در واقع آن شی ء عجیب، جسد یک گربه مومیایی شده مصری ۲۰۰۰ ساله است. این مومیایی که بخش مهمی از تاریخ می باشد، ارزش چند هزار پوندی دارد.

مصریان باستان حیوانات خانگی خود را نیز مومیایی می کردند تا آنها را پس از مرگ، با خود به جهان دیگر ببرند. رابرت گری گفت: این شی ء متعلق به پدرش می باشد که یک مصرشناس بود.

وی اظهار داشت که حدود ۵۰ سال قبل؛ موزه، گربه را به پاس قدردانی به پدرش اهدا کرده است که هم اکنون این مومیایی پس از گذشت سالها در میان اشیای کهنه و عتیقه در اتاق زیر شیروانی منزلش پیدا شده است.

وی در ادامه افزود: این مومیایی ممکن است هزاران پوند ارزش داشته باشد، اما من آن را به موزه اهدا خواهم کرد.