افکار

- رزرو اینترنتی اسکان نوروزی فرهنگیان از ساعت ۸ صبح اول اسفند ماه سال‌جاری از طریق سایت www. eskan. medu. ir آغاز می‌شود.

در طرح اسکان نوروزی فرهنگیان، ۱۰ هزار آموزشگاه و ۹۵ هزار کلاس درس در سراسر کشور آماده سازی شده است.

حدود ۵۰۰ پایگاه نیز برای پذیرش میهمانان در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها از تاریخ ۲۸ اسفند ۹۱ لغایت ۱۲ فروردین ماه ۹۲ پیش‌بینی شده است.

فرهنگیان از طریق سیستم پیامک استانی یا تماس با شماره تلفنهای ۱۱-۸۲۲۸۷۰۱۰ (ستاد مرکزی اسکان) میتوانند پیشنهادات و انتقادات خود را در این زمینه ارائه کنند