افکار

- دکتر بهزاد رحمانی روز دوشنبه در نشست خبری که به منظور بررسی وضعیت سازمان نظام پزشکی در آستانه برگزاری ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی کشور در محل انجمن آزمایشگاهیان برگزار شد، اظهارداشت: سرانه درمان، پولی است که دولت برای درمان یک ایرانی در نظر می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه با واقعی شدن سرانه درمان، بیمه ها و بیمارستانهای دولتی قدرتمند می شوند، تصریح کرد: اگر امروز در چنین شرایطی هستیم که زیرمیزی در حوزه سلامت افزایش یافته است، علتش ضعف در ارائه سرویس و خدمات درمانی در بخش دولتی است.

این جراح عمومی ادامه داد: مطمئن باشید در صورتی که سرانه درمان واقعی شود، زیرمیزی در حوزه سلامت از بین خواهد رفت و آن وقت است که بخش خصوصی باید به دنبال بیمار باشد.

رحمانی افزود: متاسفانه مسئولین مربوطه مردم را در این زمینه آگاه نمی کنند و باعثمی شوند تا جامعه پزشکی و مردم در مقابل هم قرار بگیرند. در حالی که اگر بخش دولتی قدرتمند شود، دیگر کسی سراغ بخش خصوصی نمی رود و مردم هم مجبور نیستند پولی از جیب شان بابت درمان پرداخت کنند.

وی اظهارداشت: مردم باید بدانند که پدیده زیرمیزی از طرف جامعه پزشکی رواج نیافته بلکه اشکال در واقعی نبودن سرانه درمان است.

عضو هیئت مدیره انجمن جراحان عمومی ایران در ادامه به انتخابات نظام پزشکی اشاره کرد و افزود: اگر ساختار سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت به حد کفایت پاسخگوی جامعه پزشکی بود، شاید امروز با تکثر انجمنهای پزشکی در کشور مواجه نبودیم.

رحمانی با اشاره به وجود بیش از ۱۵۰ انجمن پزشکی در کشور، گفت: وجود این تعداد انجمن پزشکی، بیانگر نیاز واقعی جامعه پزشکی برای پاسخگویی به مطالبات آنها است.