افکار

- حسین معتمدنیا با بیان این مطلب گفت: وزارت ورزش و جوانان پس از مشکلات به وجود آمده برای پرداخت وام ازدواج جوانان به این نتیجه رسید که کارگروهی مشترک با بانک مرکزی برای حل این مشکل تشکیل دهد.

وی افزود: پیشنهاد تشکیل این کارگروه چندی پیش مطرح شد که متاسفانه به دلیل معرفی نشدن نماینده بانک مرکزی، تشکیل جلسات این کارگروه تاکنون به تعویق افتاد.

معتمدنیا ادامه داد: بانک مرکزی در حال حاضر نماینده خود را برای حضور در این کارگروه معرفی کرده و در نتیجه برای حل هر چه سریعتر مشکلات پرداخت وام ازدواج قرار شد که نخستین جلسه این کارگروه فردا اول اسفند ماه تشکیل شود.

وی درباره موضوعاتی که قرار است دراین کارگروه تشکیل شود، گفت:دلایل عدم پرداخت وام، نحوه تخصیص اعتبار ،میزان اعتبار برای وام ازدواج و همچنین درنظرگرفتن تسهیلاتی برای پرداخت وام اشتغال از موضوعات مطرح شده در این کارگروه است