افکار

- برج دبی یا برج خلیفه که با ۸۲۸ متر ارتفاع بلندترین برج جهان به شمار می رود چگونه تمیز می شود؟ شیشه های بزرگ آن چگونه پاکیزه می شود؟ تمیز کردن شیشه برج ها احتمالا باید در کنار کار در معدن در لیست سخت ترین مشاغل جهان قرار گیرد. در این ویدئو نحوه تمیز کردن شیشه های بزرگ این برج را به نمایش می گذارد.

لینک فیلم