افکار

- سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه همایش رؤسای پلیس مواد مخدر سراسر کشور در جمع خبرنگاران گفت: در حوزه مواد مخدر نیروی انتظامی پیشرفت‌های علمی و اطلاعاتی خوبی را داشته است.

وی ادامه داد: در بخش میزان ورود کاهش چشمگیری را داشته‌ایم و در داخل کشور با کنترل مواد مخدر و باربری و همچنین برخورد با کاروان‌های مسلح میزان انتقال مواد مخدر در کشور بسیار کم شده و می‌توانیم بگوییم امروز هیچ کاروان قاچاق مواد مخدر مسلحی نمی‌تواند وارد کشور شود.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: در سال ۸۵،۶۲ درصد مواد مخدر مصرفی در جهان از ایران عبور می‌کرد و الان این آمار به ۲۸ درصد رسیده است.

سردار احمدی‌مقدم در خصوص آمار تعداد معتادان گفت: با توجه به افزایش جمعیت و افزایش آسیب‌های اجتماعی تعداد معتادان در کشور تقریباً کنترل شده است آماری که از معتادان می‌توان بیان کرد در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر معتاد دائمی و ۸۰۰ هزار نفر معتاد تفننی است که در مجموع ۲ میلیون نفر می‌شود.

وی افزود: باید توجه داشت که تغییرات در نوع مصرف مواد مخدر صورت گرفته و مواد مخدر صنعتی رواج پیدا کرده و این به میزان کم آگاهی و آموزش در این خصوص بستگی دارد.

سردار احمدی‌مقدم همچنین در پاسخ به خبرنگاران در خصوص مأمورانی که رد رشوه کرده‌اند، گفت: اینکه برخی می‌گویند دو برابر مبلغ رد رشوه مأموران تشویق می‌شوند غیر منطقی است تشویق‌ها در نیروی انتظامی هم به صورت نقدی و هم به صورت جایگاه و رتبه و هم به صورت مزایای دیگر است.

فرمانده نیروی انتظامی در خصوص جرایم کارکنان ناجا گفت: امسال بیش از ۲۰ درصد در جرایم نیروی انتظامی کاهش داشته‌ایم و الان در حدود ماهی هزار جرم به دادسراهای نظامی مأمورین خاطی ارجاع داده می‌شود که رشوه، تبانی و ضرب و جرح مردم فقط ۱۰ درصد از این جرایم است که روزانه در کل کشور سه فقره می‌شود اما ما با این جرایم به سختی برخورد می‌کنیم و حتی اگر در دادسرای نظامی تبرئه شود به کمیته انتظامی ارجاع داده می‌شوند.

سردار احمدیمقدم در کل نمره ۱۶ تا ۱۸ را به پلیس مواد مخدر در امسال داده و گفت: اگر بخواهیم جدا از مؤلفههای سازمانی نظر مردم را در نمرهدهی اعمال کنیم بیش از نمره ۱۵ نمیرسیم چون مواد مخدر یکی از دغدغههای اصلی مردم است و باید بیشتر تلاش کنیم تا رضایت مردم را کسب کنیم.