کارگران قبل از افتتاح رسمی غار در ۱۹۶۷ بقایای استخوان حیوانات، سکه های رومی و.. را پیدا کردند. در سال ۱۹۹۰ بسته شد و دوباره رد سال ۲۰۰۴ باز شد.

افکار

- نزدیکی روستای Brestnitsa در منطقه لووچ، غاری بنام saeva dupka وجود دارد که عجایب طبیعی در خود جای داده است.

کارگران قبل از افتتاح رسمی غار در ۱۹۶۷ بقایای استخوان حیوانات، سکه های رومی و.. را پیدا کردند. در سال ۱۹۹۰ بسته شد و دوباره رد سال ۲۰۰۴ باز شد.

۵ سالن بزرگ و زیبا از مناظر طبیعی در خود جای داده و توریستها می توانند بمدت ۱ ساعت غار را ببینند اما برای دیدن تمام زیبایی های غار یک روز هم کم است.

برخی دیوارها دستی تزیین شده و قندیل ها ، استلاگمیت ها و پرده های سنگی در سراسر غار دیده می شوند که بر جذابیت های این غار افزوده است.

کد خبر: 195001