افکار

- دنیای دریا و اقیانوس ها بسیار بزرگتر از آن است که بتوانیم آن را باور کنیم و یا اینکه حد و مرزی برای آن تعیین شود چرا که همه روزه موجودات جالبی در آن پیدا می شوند.به تازگی یک قورباغه جالب دیده شده است که رفتارهای جالبی از خودش نشان می دهد. این قورباغه که " ناماقوآ " نام دارد بیشتر در مواقع بارانی خودش را نشان می دهد و در دریاها و ساحل آفریقای جنوبی دیده می شود.در تصاویری که جدیدا وارد فضای نت شده است این قورباغه پوشیده از شن و ماسه است و بدنش به مانند عروسک های کوچک حمام می ماند. همچنین حالت صورت و چشم های آن بسیار بامزه و عجیب است.

این قورباغه در بزرگترین حالت اندازه ای ۶ سانتی متری دارد و نکته بسیار مهم در مورد آن صدای است که از گلویش خارج می کند. بسیاری از افرادی که آن را شنیده اند میگویند صدای این قورباغه بسیار شبیه به سوت هایی است که در عروسک های کودکان قرار دارد.