افکار

- عبدالرضا عزیزی گفت: نگاهی به عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری در بخش‌های مختلف معیشتی و اقتصادی، درمانی، فرهنگی و اجتماعی نشان می‌دهد که این صندوق در راستای وظایف و مأموریت های تعیین شده تلاش‌های خوبی را در خدمت رسانی به جامعه بازنشستگان کشوری انجام داده است.

عزیزی اجرای بیمه طلایی درمان را از دیگر خدمات ارزنده و ماندگار صندوق بازنشستگی کشوری بر شمرد و افزود: در حال حاضر یکی از نیازهای اساسی و مهم بازنشستگان تأمین نیازهای در مانی آن‌هاست که خوشبختانه صندوق بازنشستگی کشوری با اجرایی کردن بیمه طلایی برای بازنشستگان سراسر کشور این امکان را فراهم کرده است تا آنان بدون پرداخت وجه و پیمودن فرایند اداری در تمامی بیمارستان و مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان بیمه گر بستری شوند.

وی اجرای بیمه طلایی درمان را گامی در جهت رفاه و منافع بازنشستگان کشوری دانست و گفت: این اقدام ارزشمند پاسخی به نیازهای درمانی بازنشستگان است و آثار و نتایج آن در این مدت کوتاه نشانگر آن است که این خدمت جدید و بسته حمایتی درمانی مورد اقبال بازنشستگان قرار گرفته است.

نماینده مردم شیروان در مجلس در ادامه تاکید کرد: اجرایی شدن این نوع بیمه علاوه بر اینکه موجب کاهش هزینه های درمانی بازنشستگان می‌شود بلکه بسیاری از دغدغه های ذهنی و نگرانی‌های آنان در دوران پیری را کم می‌کند و حتی به لحاظ روحی و روانی نیز کمک شایانی به سلامت آنان می‌کند.

عزیزی در ادامه اظهار داشت: بازنشستگان سرمایه های عظیم جامعه هستند و د راین خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارند تا از طرح‌های کارشناسی شده برای بهبود وضعیت معیشتی و بهره‌مندی آنان از خدمات مطلوب درمانی حمایت کنند.

وی با اشاره به استقبال و رضایتمندی بازنشستگان کشوری از پوشش مطلوب بیمه طلایی درمان گفت: هر اقدامی که در جهت حقوق و منافع بازنشستگان باشد مجلس از آن حمایت خواهد کرد و قطعاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال آینده به موضوع بیمه طلایی توجه ویژه ای خواهند کرد عزیزی در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح بزرگ در سال آینده نیز برای بازنشستگان استمرار و ادامه داشته باشد