افکار

- واقعیت این است، از آنجا که دفترچه بیمه درمانی، یک مدرک معتبر است و می‌تواند مورد سوء استفاده احتمالی قرار بگیرد، توصیه می‌شود در اسرع وقت موضوع را به شعبه مربوطه اطلاع دهید.

برای دریافت دفترچه بیمه المثنی هم باید به شعبه محل بیمه‌پردازی خود مراجعه و نسبت به تکمیل فرم صدور دفترچه بیمه اقدام کنید.

مدارک لازم برای درخواست دفترچه بیمه المثنی شامل فرم استشهاد محلی، شناسنامه و یک قطعه عکس است. با توجه به دفعه صدور المثنی، با واریز وجهی به عنوان خسارت به حساب مربوطه، نسبت به صدور دفترچه‌المثنی اقدام خواهد شد.

لازم به توضیح است، در صورتی که دفترچه بیمه به دلیل حوادث غیرمترقبه نظیر سرقت، آتش سوزی، زلزله و غیره مفقود شده باشد، با ارایه تاییدیه مراجع ذی صلاح، نیازی به پرداخت خسارت نخواهد بود.