افکار

- سید حسن موسوی چلک با بیان این لایحه افزود: اواسط سال جاری لایحه اورژانس اجتماعی به تصویب هیات دولت رسید و براین اساس قرار شده که طی چند سال آینده علاوه بر شهرهای بزرگ در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر نیز اورژانس اجتماعی راه اندازی می شود.

وی در مورد ابلاغ این لایحه به دستگاهها نیز گفت: یک بند این لایحه نیاز به اصلاح داشت و به همین دلیل ابلاغ آن مدتی با تاخیر مواجه شد اما هم اکنون این اصلاح انجام شده و بزودی مراحل بعدی کار نیز اجرا می شود.

مدیر کل دفتر آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ما پیشنهاد تخصیص ردیف اعتباری خاصی را در لایحه بودجه برای اجرای مفاد لایحه اورژانس اجتماعی داده بودیم اما مورد موافقت قرار نگرفت و قرار شد از سوی معاونت برنامه ریزی و راهبری اعتباری در بودجه سالیانه بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای آن در نظر گرفته شود و در این صورت از سال آینده نیز اجرایی خواهد شد.

موسوی گفت: در سال جاری ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای تقویت و توسعه اورژانس اجتماعی در سراسر کشور اختصاص یافته بود که در سال آینده نیز با توجه به لایحه جدید و تصویب آن اعتبار خوبی در نظر گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه لایحه اورژانس اجتماعی بهترین فرصت برای قضازدایی و پیشگیری از جرم است، گفت: این لایحه دارای مفاد زیادی است که یکی از مفاد اصلی آن حمایت از مددکاران فعال اورژانس اجتماعی است.

به گفته وی ، افزایش تعداد خودروهای اورژانس اجتماعی، تجهیز مددکاران و حقوق آنان و ... از دیگر مفاد این لایحه است