افکار

- حمید پارسایی درباره علت طولانی بودن روند صدور شناسنامه المثنی در ادارات ثبت احوال، اظهار کرد: یکی از مسائلی که موجب زمان‌بر بودن صدور شناسنامه المثنی می‌شود، این است که نسخه المثنی باید در شهر محل صدور شناسنامه صادر شود. بنابراین اگر متقاضی در اداره ثبت احوال شهر دیگری درخواست صدور المثنی داشته باشد، تقاضای وی از طریق نامه‌نگاری به اداره محل صدور شناسنامه رفته و پس از رسیدگی، دوباره از همین طریق بازمی‌گردد که این پروسه زمان‌بر است.

وی افزود: با این وجود برابر بخشنامه ثبت‌احوال، برای صدور المثنی باید مهلت یک ماه تا ۴۵ روزه‌ای از زمان درخواست گذشته باشد، چراکه ممکن است شناسنامه اصلی پیدا شود و یا تحولاتی در زمینه ازدواج و طلاق رخ دهد که هنوز ثبت نشده باشد.

پارسایی ادامه داد: به عنوان مثال ممکن است ازدواجی در دفترخانه ثبت شده باشد، اما ممکن است ارائه گواهی آن به ثبت احوال تا ۱۵ روز به طور بیانجامد. در چنین شرایطی ممکن است فرد تحت عنوان مفقودی، درخواست شناسنامه المثنی داشته باشد و اگر ثبت‌احوال بلافاصله آن را صادر کند، شناسنامه فرد به عنوان مجرد صادر خواهد شد. بنابراین سپری شدن مهلت قانونی یک ماهه برای صدور شناسنامه المثنی ضروری است.

معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال تاکید کرد: اگر ثبت وقایع ازدواج و طلاق در آینده بهروز شود، میتوان پس از بهرهبرداری آرشیو الکترونیک اسناد ثبتاحوال، بلافاصله پس از تقاضا، نسبت به صدور المثنی اقدام کرد.