افکار

- احتکار بیش از سه هزار سکه ازجمله اقدامات افراد مذکور بوده است.

این افراد اقداماتی نظیر خروج غیرقانونی طلای آب شده به صورت شمش به خارج از کشور را نیز انجام داده بودند.

همچنين وارد كردن طلاي ۱۴ عيار و فروش آن به اسم ۲۱ عيار نيز از ديگر اقدامات اين دو نفر بوده است