افکار

- محمد شریعتی افزود: با توجه به اخبار و گزارش‌های واصله به ستاد اجرایی کشوری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، همزمان با شروع فاز استقرار این برنامه در سطح برخی از استانها، گروهی از افراد سودجو به ایجاد اختلال در آرامش خانوارها و اخذ پول از آنان به بهانه‌های مختلف و تحت عنوان انجام هماهنگی‌های پیش از برنامه و اعطای کارت سلامت قلابی می‌کنند.

وی افزود: به اطلاع مردم شریف این استانها می‌رسانیم کسب هرگونه اطلاعات فردی و سلامتی از طریق تلفن به این سودجویان و همچنین پرداخت هزگونه وجه به آنان در قبال دریافت کارت سلامت یا موضوعاتی از این قبیل غیرقانونی است و هموطنان عزیز آگاه باشند که به این سودجویان اجازه سوء استفاده ندهند.

رئیس ستاد اجرایی کشوری برنامه پزشک خانواده از مردم خواست با مشاهده چنین مواردی مراتب را به دانشگاههای علوم پزشکی استانها گزارش کنند.