افکار

- محمد نفریه در جلسه کمیته کشوری پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی که با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و اعضای سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، عنوان کرد: در ابتدا رویکرد نسبت به کودکان خیابانی جنبه جمع‌آوری داشت، اما اکنون همانند مراکز کاهش آسیب اعتیاد با ارایه خدمات و ایجاد مشوق‌ها، رویکرد حمایتی در دستور قرار گرفته و طبق آمار، مراکز حمایت‌های اجتماعی همانند اورژانس‌های اجتماعی به صورت انفجاری افزایش یافته است.

افزایش تعداد مراجعان به مراکز حمایت اجتماعی از ۳۰۰۰ به ۲۵ هزار نفر

وی ادامه داد: تعداد مراکز حمایت اجتماعی در کشور به ۱۶۰ مرکز رسیده و تعداد مراجعین به این مراکز از دو تا سه هزار نفر به ۲۵ هزار نفر افزایش یافته است و این در حالی است که مرکز جمع‌آوری و نگهداری ما رشد محسوسی نداشته است و با رشد اندک افزایش یافته است.

نفریه در ادامه‌ صحبت‌هایش در این نشست به ارائه‌ گزارشی در مورد دفتر امور اجتماعی سازمان بهزیستی پرداخت و بیان کرد: ۱۶ هزار مهد کودک در کشور وجود دارد که ۶۰۰ هزار کودک را تحت پوشش قرار می‌دهند که از این تعداد ۷۵۰۰ مهدکودک در روستاها قرار دارند.

پوشش ۹۰۰۰ کودک توسط شیرخوارگاه‌ها و مراکز شبه خانواده

وی هم‌چنین به بحثشبه خانواده‌ها در این سازمان اشاره کرد و گفت: ۶۰۰ مرکز شبه خانواده در کشور وجود دارد که ۹۰۰۰ فرزند از شیرخوار تا ۱۸ سال در این مراکز نگهداری می‌شوند و جزو جامعه هدف ما هستند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به دفتر امور آسیب‌دیدگان این سازمان نیز اشاره کرد و گفت: بیشترین خدمت این دفتر مربوط به مسائل ثانویه است و برنامه اورژانس‌های اجتماعی شامل چهار بخش، از جمله موضوعات مورد توجه در این دفتر است.

نفریه افزود: ۱۶۳ مرکز مداخله بحران در برنامه اورژانس‌های اجتماعی وجود دارد که آمار ورودی این مراکز بیش از ۲۵ هزار نفر است و این تعداد یا در معرض آسیب بوده و یا آسیب دیده‌اند و تا به مرز توانمندی برسند در این مرکز نگهداری می‌شوند.

وی به خدمات سیار اورژانس‌های اجتماعی نیز اشاره و اعلام کرد: در کل کشور ۱۹۸ خودرو سیار فعال است و ۴۴ هزار مراجعه را به این خودروها داشته‌ایم.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد خط تلفن ۱۲۳ این سازمان نیز عنوان کرد: مسائل مربوط به کودک‌آزاری و همسرآزاری و غیره به این خط تلفن مربوط می‌شود که ۹۷ هزار و ۱۶۹ تماس مرتبط و بیش از ۲ برابر این رقم تماس غیرمرتبط با این خط تلفنی را داشته‌ایم.

نفریه تعداد پایگاه‌های خدمات اجتماعی را ۱۲۳ پایگاه اعلام کرد که ۲۰ هزار مورد را تحت پوشش قرار داده‌اند.

وی در ارتباط با کودکان خیابانی نیز بیان کرد: ۳۷ مرکز مشاوره در کشور وجود دارد که ۳۸۰۰ کودک وارد این مراکز شده‌اند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی نیز به خدمات دیگر این سازمان اشاره کرد و گفت: اسکان موقت زنان، مراکز بازپروری و خانههای سلامت برای دختران فراری که به ترتیب دارای ۳۱ ، ۱۵ و ۳۷ مرکز هستند از دیگر موضوعات مرتبط با این معاونت است.