افکار

- شهلامیرگلوبیات گفت: امروز طرح افزایش مدت مرخصی پدران و مادران با قید دو فوریت به مجلس آمد که نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند و قرار شد تا در کمیسیون بر روی آن کار کارشناسی انجام شود و هفته آینده برای دادن نظر قطعی نمایندگان ملت دوباره به مجلس بیاید.

وی در خصوص اصلاح ماده ۳۰ لایحه حمایت از خانواده نیز گفت: بر اساس این لایحه زوجه می تواند در هنگام طلاق معادل اموالی را که در خانه همسر خود هزینه کرده است به شرط اثبات عدم تبرع از سوی زوجه دریافت کند.

بیات تصریح کرد: فراکسیون زنان در نظر داشت در اصلاحیه این لایحه هزینه معادل را با قید " به نرخ روز " به تصویب برساند که چون اعاده شده از شورای نگهبان بود امکان اصلاح آن لایحه وجود نداشت.

گفتنی است، در ماده ۳۰ لایحه حمایت از خانواده آمده است: بر اساس این ماده قانونی اگر زوجه در خانه همسر خود هزینه هایی کرده باشد و دارایی های خود را در منزل زوج خرج کرده باشد درصورتیکه بتواند اثبات کند که این هزینهها را تبرعاً خرج نکرده است معادل هزینه پرداخت شده به زن عودت داده میشود.