افکار

- دکتر فیل از مشهورترین روانشناسان جهان است. او می گوید بر اساس تجاربش طی ۱۸ سال کار مشاوره توصیه هایی هم برای آقایان و هم خانم ها دارد که برای بهبود روابط زناشویی بهتر است هر دو جنس به آنها دقت کنند:


● آنچه خانم ها باید بدانند:

- مردان این روزگار از زنان خود چیزی بیش از یک کدبانوی خانه دار و مراقبت فرزندان شان انتظار دارند. مردها از زنان می خواهند تا در زمینه های عاطفی و احساسی از آنها حمایت کنند.

- زن عاقل از تلاش های شوهرش برای راضی کردن او قدردانی می کند.

- وقتی مرد، خشمگین و ناراحت یا رنجیده است، مجاب کردن او با بحثو گفت وگو، بی مورد است.

- مردها اغلب آنچه در وجودشان می گذرد را بروز نمی دهند.

- از نشانه های بیرون آمدن از مرحله تنهایی مرد، گرفتن دست همسرش و همچنین صحبت کردن با او است.

- مرد زمانی احساس رضایت می کند که زنش از کارهای او تشکر کند.

- اگر می خواهید همسرتان اصلا ح شود، او را همان طور که هست بپذیرید.

- اکثر ما به اشتباه گمان می کنیم که همسرمان باید مانند ما بیندیشد و احساس کند.

- بزرگ ترین اشتباه زن در رابطه زناشویی این است که نیازهایش را به همسرش اطلاع ندهد.

- زنان اغلب مقاومت همسرشان را در کمک کردن، اشتباه ارزیابی می کنند.

- وابستگی بیش از اندازه به همسر هرگز درست نیست.

- مردها می خواهند تمجید و تحسین شوند.

- اغلب زن ها متوجه نیستند که بی اعتمادی آنها نسبت به همسرشان تا چه اندازه آنها را رنج می دهد.

- خواسته هایتان را از رابطه خود با همسر مطرح کنید و این تصور را نداشته باشید که همسرتان از آنچه در ذهن شما می گذرد، آگاه است.

- نگویید من مخالفم، بگویید؛ «من فکر می کنم … به نظر من…»

- سه نشانه تنش در مردها عبارت است از: پس کشیدن، غرولند کردن و سکوت کردن.

- مردها همسران خنده رو را دوست دارند.


● آنچه آقایان باید بدانند:

- زنان روزگار ما دیگر نیاز چندانی به این ندارند که همسرشان در زمینه های مالی و فیزیکی از آنها حمایت کنند. به جای آن، یکی از خواسته های مهم آنها این است که در زمینه های احساسی و عاطفی مورد حمایت قرار بگیرند.

- شوهر عاقل، پیوسته با کارهایش به زن می گوید که موجودی منحصر به فرد است و به همسرش می گوید که او را دوست دارد و این همان چیزی است که زن به آن احتیاج دارد.

- زنان می خواهند شنونده ای داشته باشند که به حرفشان گوش دهد.

- بیاموزیم که در مواقع دشوار و توفانی، همسرمان را دوست بداریم.

- وقتی زنی احساسات خود را در میان می گذارد، بدون توجه به شدت خشم و اتهاماتی که می بندد، در واقع خواهان همدلی است.

- علت اصلی کاهش علا قه زنان به همسرشان این است که به قدر کافی درک نمی شوند.

- زنان به رفتار محبت آمیز بها می دهند و چنین رفتاری برآنان در هر حالتی تاثیر فراوان دارد.

- زنان برای ابراز محبت، به مقدماتی احتیاج دارند و مردها گاه به اشتباه گمان می کنند که همسران شان آنها را دوست ندارند.

- مرد نیاز دارد که همسرش از کار مفیدی که انجام داده، تشکر و قدردانی کند.

- وقتی مرد، همسرش را تایید می کند، متقابلا مورد تایید او قرار می گیرد.

- مرد، روزانه به مدت ۲۰ دقیقه باید به شکلی به همسرش توجه کند که انگار برای رییسش کار می کند یا به مشتری خویش خدمت می کند.

- برای زنان ارتباط برقرار کردن صرفا به معنای در میان گذاشتن اطلاعات نیست بلکه به معنای در میان گذاشتن عواطف و احساسات شان است.

-زنان در خواندن ذهن، مهارت بیشتری دارند.