افکار

- سردار دکتر اسکندر مومنی روز سه شنبه در دیدار با جیهان تاویلا نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران اظهار داشت: امروز ایمنی ترافیک دغدغه همه مردم دنیا است و در کشور ما نیز از اوایل دهه ۸۰ شاهد رشد فزاینده سفر و خرید خودرو بودیم که همین امر باعثشد تلفات رانندگی در اوایل این دهه افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: در اواخر دهه ۸۰ با تغییر قانون پس از ۴۰ سال و افزایش کنترل ها توانستیم میزان تلفات را درست کنیم.

به گفته رئیس پلیس راهور، در سال ۸۵ نزدیک به ۲۸ هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند که این آمار با اقدامات انجام شده به ۲۰ هزار نفر در سال گذشته رسید. البته براساس شاخص های جهانی از سال ۸۵،۲۳ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر وسیله کشته می شدند که این آمار به ۸.۱ نفر در سال گذشته رسید این در حالی است که میانگین دنیا ۷.۵ نفر به ازای ۱۰ هزار وسیله نقلیه است و ما توانستیم امسال میانگین کشته ها را به ۷ نفر برسانیم. امروز کشور ما از میانگین جهانی نیز پایین تر است و احتمال می دهیم تلفات رانندگی در سال جاری به ۱۹ هزار نفر کاهش یابد.

وی تاکید کرد: همه این اقدامات به دلیل فعالیتهای بین بخشی رخ داده است. ترافیک یک موضوع چند وجهی است و تک مولفه ای نیست. امروز ایران از جدیدترین نسل سیستم هوشمند برای کنترل ترافیک استفاده می کند.

در ادامه این جلسه جیهان تاویلا گفت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور یک مرکز بسیار پیشرفته است که از نیروی انسانی مناسب نیز برخوردار است. تکنولوژی به کار گرفته شده در این مرکز را هیچیک از کشورهای منطقه ندارند.

وی ادامه داد: اگر چه این مركز ساده به نظر می رسد اما داخل آن بسیار پیچیده است. بازدید از این مركز مرا تحت تاثیر قرار داد چرا كه ای مركز با رسانه های گروهی از جمله رادیو و تلویزیون ارتباط زنده دارد و این پتانسیل در هیچ كجا وجود ندارد