افکار

- برای دریافت کارت ورود به جلسه روزهای اول تا سوم اسفند ماه به پورتال سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه فرمایید.

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

جهت دانلود سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتیاینجاکلیک نمایید