افکار

- لزوم همکاری پدر با مادر در دوران ابتدایی تولد کودک از ملزوماتی است که روانشناسان همواره بر آن تأکید داشته اند. در دوران جدید که پدر خانواده تنها به فکر تأمین معاش خانواده است و بعضاً هنگامی به خانه می آیند که کودکان به خواب رفته اند شاید مرخصی زایمان پدران فرصت مغتنمی باشد که هرچند برای یک بازه کوتاه فرصت در کنار خانواده بودن را برای آنها فراهم می کند و امیدواریم تأمین مایحتاج نوزاد تازه متولد شده پدران را مجبور نکند عطای مرخصی را به لقای آن ببخشند و در پی تأمین نیازهای مادر و کودک برآیند.

طرح مرخصی خانواده کی متولد شد؟

در سال ۱۳۸۵ به پیشنهاد وزارت بهداشت و با همکاری و پیگیری‌های مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، افزایش مدت مرخصی زایمان از ۴ ماه به ۶ ماه در هیئت دولت تصویب شد و پس از طی تشریفات قانونی، افزایش مدت مرخصی زایمان به ۶ ماه توسط مجلس هفتم در سال ۸۶ به تصویب رسید.

چرا طرح مرخصی خانواده به مرخصی رفت؟

زهره الهیان نماینده مجلس هشتم در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس به دلایل به تعویق افتادن این طرح اشاره کرد و گفت: طرح مرخصی خانواده در مجلس هشتم مطرح شد و ما بر اساس اینکه نیاز جدی خانواده‌ها است و نیاز خانم‌ها در آن دوران به آرامش روانی، مرخصی خانواده را مطرح کردند که براساس آن قرار بود برای پدران هم یک ماه مرخصی در نظر گرفته شود تا از فشار روانی مادران کاسته شود.

وی به موضوع افزایش جمعیت اشاره کرد و ادامه داد: بحثافزایش جمعیت نیازمند مشوق هایی است که افزایش دوران مرخصی پدران و مادران می‌تواند نمونه‌ای از این مشوق‌ها باشد.

نماینده سابق مجلس گفت: در مجلس هشتم زمانیکه این موضوع مطرح شد به دلیل اینکه در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز این موضوع مطرح شده بود و به دلیل عدم موازی کاری بین دستگاهها، مجلس از ادامه بررسی این طرح ممانعت کرد و آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرد و در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی را در این راستا داشتیم، اما اینکه این مصوبات تا چه حد ضمانت اجرایی دارد مورد بحثبود.

سرانجام طرح مرخصی خانواده به کجا رسید؟

شهلا میرگلوبیات در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس گفت: امروز طرح افزایش مدت مرخصی پدران و مادران با قید دو فوریت به مجلس آمد که نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند و قرار شد تا در کمیسیون بر روی آن کار کارشناسی انجام شود و هفته آینده برای دادن نظر قطعی نمایندگان ملت دوباره به مجلس بیاید.

باید منتظر باشیم تا هفته آینده ببینیم مجلسیان در نهایت به این طرح چه نظری می دهند؟


وزارت بهداشت در یک کار مطالعاتی که برای طرح افزایش مرخصی زایمان زنان در میان کشورهای دنیا انجام داد،به این نتیجه رسید که آمریکا کمترین و استرالیا و کانادا بیشترین حمایت را از زنانی که بچه دار شده اند انجام می دهند.