افکار

- با توجه به انتشار دروغین اطلاعیه های استخدام سایت علمی نخبگان جوان و دادن ایمیل های کذب جهت بد نام کردن این پایگاه اطلاع رسانی و علمی مفید به اطلاع عموم افراد می رساند که سایت علمی نخبگان جوان در صورتی که تصمیم به جذب نیروی نخبه و استعداد برتر بگیرد مطمئنا بصورت کاملا شفاف و روشن از طریق اطلاعیه های داخل سایت و ایمیل های معتبر سایت با پسوند @ njavan. com اقدام می کند.

همچنین کادر مدیریت سایت علمی نخبگان جوان وظیفه ی خود می داند تا در رابطه با فعالیت های انجام گرفته در اولین جامعه ی مجازی نخبگان کشور توضیحات زیر را ارائه دهد:

فعالیت های سایت علمی نخبگان جوان:

با توجه به اساسنامه سایت علمی نخبگان جوان فعالیت های سایت علمی نخبگان جوان محدود شده در فعالیت های زیر خواهد بود و جهت فعالیت های جدید در آینده نیز مطمئنا اطلاع رسانی خواهد شد.

فعالیت سازمانی در زمینه ی نخبگان در جهت حمایت مادی و معنوی از نخبگان در حد توان سایت.
حمایت تبلیغاتی و رسانه ای از نخبگان جوان ایرانی
همکاری با ارگان ها و سازمان های خصوصی و دولتی در جهت تسهیل حمایت از نخبگان ایرانی
کمک به آموزش همگانی از طریق فضای مجازی با همکاری استعدادهای برتر و نخبگان
جذب عموم افراد به سایت و ایجاد چالش علمی در بین نخبگان و عموم افراد در جهت هدایت عموم افراد به سمت نخبگی و استعدادبرتری
تشکیل کارگروه های علمی و تخصصی در راستای حمایت از دستاوردهای نخبگان ایرانی و حمایت تجهیزاتی و علمی از اختراعات نخبگان ایرانی
فعالیت موثر علمی و اقتصادی در راستای اشتغالزایی جوانان ایرانی با کمک نخبگان ایرانی در تمامی رشته ها
تشکیل هیئت علمی استاتید دانشگاهی در راستای حمایت از ایده های نو و بررسی ایده ها و معرفی ایده های برتر به سرمایه گذاران جهت اجرای طرح های نو در چرخه اقتصادی کشور
ایجاد بانک اطلاعات علمی در فضای مجازی توسط نخبگان و استعدادهای برتر