افکار

- " کارلا کوئل " با ترک سیگار در سن ۱۰۲ سالگی ثابت کرد هرگز برای تغییر شیوه زندگی دیر نیست. او از سال ۱۹۳۱ سیگار کشیدن را آغاز کرد و از آن زمان تا کنون روزانه ۳ عدد سیگار کشیده است.

افراد خانواده با توجه به کهولت سن نگران بودند که خاکستر سیگارهای او باعثآتش سوزی شود. این زن که به تنهایی زندگی میکند تصمیم گرفت در تولد ۱۰۲ سالگی اش برای همیشه سیگار را ترک کند. دختر ۷۳ ساله وی میگوید: ما واقعا نگران سلامتی او بودیم و مهمتر از همه خطری که خانه او را تهدید میکرد.

او تا کنون بیشتر از ۶۰ هزار نخ سیگار کشیده است و میگوید راز عمر طولانی او کار زیاد و مصرف نکردن دارو بوده است. او علاقه شدیدی به رقص والتس داشته و تا سن ۱۰۱ سالگی در کلوپ منطقه زندگی اش به این رقص پرداخته است. او میگوید هر روز صبح بین ساعت ۵ تا ۶ صبح به پیاده روی می رود.

او علت سیگاری شدنش را نبودن تفریح مناسب برای دختران در زمان جوانی اش میداند و میگوید کنجکاوی زیاد باعث شده بود که او بخواهد هر چیزی را امتحان کند اما متاسفانه بعد از مدتی به کشیدن سیگار عادت کرد.