افکار

- عشق اخیراً برایتان گیج کننده است. علتش این است که ایده آل های شما باعثمی شوند که انتظارات غیرواقع گرایانه ای از دیگران داشته باشید. از یک طرف شما واقع گرا هستید. ولی در مورد مسائل نگاهی خشن و سیاه و سفید دارید که باعثمی شود از مسیر گمراه شوید.


فال روزانه متولدین فروردین

امروز بسیار از خودگذشته هستید. شاید در موقعیتی قرار بگیرید که شک نکنید و نیازها و خواسته های دیگران را مقدم تر از نیازهای خودتان بدانید زیرا به نظر می رسید که کار درست همین باشد. آفرین، کار درستی انجام می دهید.

پیش بینی روابط شما: امروز احساسات مربوط به یک رابطه خاص از گذشته بر تصمیم شما برای پیش رفتن به سوی آینده ای بهتر تأثیر می گذارند. شاید این فاز گذرا باشد، ولی بهر حال باعثمی شود در مورد آنچه واقعاً می خواهید خوب فکر کنید. بجای ناامید شدن، آماده ول کردن گذشته و برنامه ریزی برای آینده باشید.

پیش بینی شغل شما: امروز ریسک های حساب شده برای موفقیت شما اهمیت زیادی دارند. شما پتانسیل انجام دادن بهتر کارها را دارید. شانس خود را دست کم نگیرید. ستاره شانس شما یارتان است و برایتان موفقیت می آورد.

فال روزانه متولدین اردیبهشت

امروز در همه موقعیت های گروهی، رویکردی مهربانانه و ایده آلیست دارید. این موضوع زمانی مشخص تر می شود که شما به نیابت از فرد دیگری کار کنید یا در گروه خیریه مشغول شوید. قطعاً می خواهید دست بالا را بگیرید.

پیش بینی روابط شما: در مورد رابطه شخصی خود می دانید که می توانید از این بهتر عمل کنید، ولی با این حال چیزی شما را به رابطه ای قدیمی و آشنا برمی گرداند که کاملاً راضی کننده نیست. امروز در مورد انتخاب هایتان و اینکه چرا الگوی یکسانی را تکرار می کنید، خوب فکر می کنید.

پیش بینی شغل شما: امروز دیدگاه شما توسط کسی آزمایش می شود که قدرت زیادی در پشت حرف هایش نهفته است. فقط بدین دلیل که این فرد بلند حرف می زند بدان معنا نیست که خوب می داند چه می گوید. قوی باشید و شک نکنید.

فال روزانه متولدین خرداد

امروز روابط شما با افراد ذی نفوذ شاید گیج کننده شود. مطمئن نیستید که آیا باید تسلیم شوید یا بر سر موضع خود باقی بمانید. از همه پیچیده تر اینکه شما مطمئن نیستید که دیگران از شما چه انتظاری دارند. این موضوع واقعاً ناامیدکننده است.

پیش بینی روابط شما: امروز در مورد رابطه کنونی خود احساس عدم رضایت می کنید. بعضی از عوامل که فراتر از کنترل شما هستند نشان از آن دارند که شما سعی می کنید به جلو قدم بردارید، ولی چیزی شما را بازمی دارد. با آنکه مقداری استرس دارید و تصمیم گیری برایتان سخت است، ولی بهتر است انتخابی انجام دهید.

پیش بینی شغل شما: در صورت نیاز درخواست کمک اضافی کنید. شاید این به معنای استخدام منشی یا همکار دیگری در تیم کاری تان باشد. شاید هم باید خدمتکار یا پرستار بچه استخدام کنید. بهر حال شما به کمک احتیاج دارید.

فال روزانه متولدین تیر

امروز ایده آل گرایی شما در اوج است. همچنین امروز زیبایی را بیش از همیشه تقدیر می کنید. شما نه تنها به مکان زیبا بلکه به ایده های زیبا هم جذب می شوید. با دیگران در مورد سیاست، مذهب و فلسفه حرف بزنید. از نگارخانه ها، پارک ها و ساختمان های زیبا دیدن کنید.

پیش بینی روابط شما: شاید برایتان دشوار باشد که تصمیم بگیرید امروز در مورد رابطه خاصی که زمانی نویدبخش به نظر می رسید و حالا سست شده است، چه کنید. اعتماد به نفس خود را از دست داده اید، ولی این می تواند فقط شروع حال و هوای عاطفی باشد و خیلی زود همه چیز درست شود. باید به نیمه پر لیوان بنگرید. اوضاع بهتر خواهد شد.

پیش بینی شغل شما: مدتی است که نقشه ای به سرتان زده است. از منابعی سیگنال دریافت کرده اید که تأیید کننده صحت نقشه شما هستند. همه آنچه لازم دارید این است که دوندگی ها را انجام دهید و قدم اول را بردارید. منتظر چه هستید؟

فال روزانه متولدین مرداد

اگر امروز باید چیزی را با کسی تقسیم کنید، این کار را منصفانه و عادلانه انجام می دهید. سخاوتمندی در ذات شماست. ولی امروز، به نیازهای دیگران توجه می کنید. تمایل دارید که عقب نشینی کنید تا فرد دیگری جای شما را بگیرد.

پیش بینی روابط شما: امروز در مورد رابطه خاصی می خواهید تا می توانید جلو بروید و متوجه شوید که این کار اندکی ناپخته است. شما در موقعیتی هستید که گویی یک قدم به جلو و دو قدم به عقب می روید. شاید بهتر باشد تسلیم شوید و در جهت جریان حرکت کنید.

پیش بینی شغل شما: امروز بخاطر بی فکری تان، یک همکار یا کارفرما شما را سرزنش می کند. سعی نکنید که برای خارج شدن از این وضعیت بحثکنید، زیرا فقط وضع را بدتر می کنید. به احتمال زیاد، حق با طرف مقابل است.

فال روزانه متولدین شهریور

دوستی ها و شراکت های نزدیک امروز کمی گیج کننده می شود. باید با آن روبرو شوید، مدتی است که این روابط آشفته هستند. نمی دانید که چه می خواهید. و همچنین اطمینان ندارید که دیگری از کجا می آید.

پیش بینی روابط شما: امروز وسوسه می شوید که رویکرد گسترده تری در مورد رابطه کنونی خود بکار برید و نگران هستید که اگر این کار را بکنید به نحو دیگری به شما صدمه بزند. نمی توانید تصمیمی بگیرید و می دانید که هر تلاشی برای بهبود قطعاً تأثیر عمیقی دارد.

پیش بینی شغل شما: امروز از دعواهای کوچک اجتناب کنید تا بتوانید تصویر کلی را ببینید. در این تعارض فرصتی هست، چه متوجه آن بشوید چه نشوید. موضوع این نیست که حق با کیست. مسئله این است که کسب و کار خود را بهبود دهید.

فال روزانه متولدین مهر

اگر امروز باید در محل کار از خودتان دفاع کنید، شاید نتوانید این کار را خوب انجام دهید. گویی حسی قوی نسبت به خودتان ندارید یا نمی خواهید زیاد درباره آن حرف و حدیثی باشد. ولی شما حقوقی هم دارید و دیگران شما را زیر نظر دارند. نیروی شما به آنها الهام می دهد.

پیش بینی روابط شما: امروز در موقعیتی قرار می گیرید که معمولاً از آن به شدت متنفرید: یعنی تصمیم گیری. گذشته و آینده در مقابلتان قرار دارند و هر کدام مستلزم نوع خاصی از اقدام هستند تا بتوانید در مورد رابطه کنونی جلو بروید. به احساساتتان روی بیاورید و ببینید که مسئله چیست.

پیش بینی شغل شما: به افرادی بپیوندید که در مسیر مثبتی قرار دارند و تحت تأثیر منفی اندیشانی که فقط چاله های بالقوه یک نقشه را می بینند و فقط به کارهای شما انتقاد می کنند، قرار نگیرید. اگر این به معنای تغییر شغل باشد، باید این کار را بکنید.

فال روزانه متولدین آبان

عشق اخیراً برایتان گیج کننده است. علتش این است که ایده آل های شما باعثمی شوند که انتظارات غیرواقع گرایانه ای از دیگران داشته باشید. از یک طرف شما واقع گرا هستید. ولی در مورد مسائل نگاهی خشن و سیاه و سفید دارید که باعثمی شود از مسیر گمراه شوید.

پیش بینی روابط شما: اگر نمی توانید تصمیم بگیرید که در مهمانی امشب طرفتان را تحت تأثیر قرار دهید یا او را نادیده بگیرید، نگران نباشید. امروز انتخاب مسیر سخت می شود. اگر می توانید با او به نحوی دوستانه حرف بزنید، بدون اینکه نظر خاصی به او داشته باشید، این برایتان مفید خواهد بود.

پیش بینی شغل شما: به نظر می رسد که امروز چیزی به نفع شما پیش نمی رود. بدتر از همه اینکه، افرادی که چند روز پیش با شما مخالف بودند، در حال پیشرفت هستند. اکنون زمان افسوس یا عقب گرد نیست. باید در مسیر بمانید و مطمئن باشید که زمان شما هم می رسد.

فال روزانه متولدین آذر

امروز شما نسبت به نیازهای یکی از اعضای خانواده دلسوز هستید. یا شاید کسی هستید که نسبت به همه دلسوز و مهربان هستید. بهر حال، این خصلت خوبی است زیرا افراد امروز نسبت به هم مهربان هستند. تا آنجا که می توانید انسان خوبی باشید.

پیش بینی روابط شما: شما بهترین چیزها را برای رابطه کنونی تان می خواهید و امیدوارید که این رابطه شکوفا شود و در ذهنتان شک دارید. زمانی را صرف فکر کردن کنید و عجولانه اقدام نکنید.

پیش بینی شغل شما: با کمی برنامه ریزی دقیق، می توانید ایده کوچکی را به سودی بزرگ تبدیل کنید. فرصت های مالی زیادی در انتظار شماست. قبل از امضای قسمت نقطه چین، به اعداد نظر دیگری بیندازید، به احتمال زیاد اشتباه نمی کنید.

فال روزانه متولدین دی

سعی کنید امروز در همه مکالمات خود با دیگران رک و راست باشید. با این حال، شاید امروز رویاپردازی کنید و در فانتزی های خود غرق شوید. زیرا ذهنتان منحرف می شود. البته رویاپردازی و تجسم و خیال کار آسانی است.

پیش بینی روابط شما: شاید امروز احساس رنجش کنید. رابطه کنونی شما شاید خوب پیش برود و ذهنتان به رابطه گذشته برگردد. زیرا او خصایلی داشت که این ندارد. اگر می خواهید کار مثبتی انجام دهید، باید بطور جدی به اولویت های خود فکر کنید.

پیش بینی شغل شما: اعتماد به نفس کلی شما امروز بالا است، پس نگذارید فردی که لحن خشنی در صحبت با شما دارد، آن را از بین ببرد. فقط اینکه کسی لحن خشنی دارد دلیل نمی شود که حق با او باشد. به خودتان ایمان داشته باشید.

فال روزانه متولدین بهمن

شاید امروز در مورد موضوعات مالی با خودتان شوخی کنید. شاید فکر کنید که همه چیز از همیشه امیدبخش تر است یا شاید آرزو می کنید که اینطور باشد. البته این گاهی نتیجه بخش است. ولی امروز خودفریبی مرسوم است. امروز مراقب پول خرج کردن باشید.

پیش بینی روابط شما: امروز روابط شخصی از فاز دشواری رد می شوند. با این حال این موضوع برای شما مشکلی ایجاد نمی کند، در صورتی که آماده انجام کارهای اساسی برای مشکلات موجود باشید.

پیش بینی شغل شما: به هر چیزی که رو می کنید با اصطکاک مواجه می شوید و حس می کنید که انگار در محل کار نمی توانید کاری را درست انجام دهید. فکر نکنید که شما مقصر هستید. بجای دخالت در مسئله موجود از آن دوری کنید.

فال روزانه متولدین اسفند

امروز شما مصمم، متمرکز و تهاجمی هستید. ولی با انرژی امروز شما دودل، نامطمئن و بی اعتنا هستید. باید گفت شما امروز مملو از تناقض هستید. بعضی چیزها را بدست می آورید و بعضی چیزها را از دست می دهید.

پیش بینی روابط شما: شاید نگران باشید که روز آرام شما با رویدادی که در شرف وقوع است خراب شود. خوشبختانه امروز می توانید ببینید که چه چیزی در انتظارتان است و امکان فاجعه وجود ندارد. بهترین اقدام شما و فرد موردعلاقه تان این است که با هم صحبت کنید و بدانید که در نهایت همه چیز درست خواهد شد. فقط باید شروع کنید.

پیش بینی شغل شما: رویاهای شما که اخیراً تیره و تار شده بودند، امروز شروع تازه ای می یابند. دلیل ندارد که نتوانید در محل کار سناریوی کاملی تهیه کنید. بجای راضی شدن به سناریوی "متوسط" برای سناریوی "کامل و بی نقص" تلاش کنید.