تمامی روکش اسن هواپیما با طلا تزئین شده و برای دادن جلوه زیبا از پر های شتر مرغ نیز در تزئین آن بکار رفته است.

افکار

- این هلیکوپتر اثر هنری از یک هنرمند پرتغالی به نام جووانا واسکونسلوس میباشد. تمامی روکش اسن هواپیما با طلا تزئین شده و برای دادن جلوه زیبا از پر های شتر مرغ نیز در تزئین آن بکار رفته است.

کد خبر: 195430