افکار

- در کشورها و شهرهای مختلف آبشارهای بسیار زیبا ود یدنی وجوددارد که هر ساله توریست های زیادی به انجاها سفر میکنند ولی این آبشار بسیار بینظیر است یوسمیت Yosemite یک پارک ملی در ایالت کالیفرنیا –آمریکا است. این پارک در سال ۱۸۷۰ بعنوان پارک ملی انتخاب شد.

این آبشار یکی از دیدنی ترین چشم اندازها این پارک است که حدود ۱۵۳ متر است. البته معروفیت این آبشار زمانی استد که تبدیل به آبشار آتش می‌شود.

این پدیده سالی یکبار هنگام غروب خورشید در اواخر ماه فوریه اتفاق می‌افتد.زمان غروب خورشید، زاویه تابش و انعکاس نور آن بر این آبشار از آن یک آبشار آتش می‌سازد که چشم هر بیننده‌ی را خیره می‌سازد.

چشم انداز بی نظیری از یک آبشار آتش که در انتها به رنگین کمانی زیبایی از رنگ های آتشین تبدیل می‌شود.

این منظره بدیع تنها در دو هفته آخر ماه فوریه و در یک زمان کوتاه چند روزه ایجاد میشود. به همین دلیل این پارک به "آبشار آتش یوسمیت” Yosemite Firefall نیز معروف است.