افکار

- محمد حسن سرابیان اعلام کرد: اداره کل گمرک بندرانزلی از ورود ۱۵۰۰۰ تن شمش آهن ازسوی یک شرکت خصوصی واردکننده کالا جلوگیری کرد و پرونده ای در این خصوص با شکایت گمرک در تعزیرات حکومتی تشکیل شد. پس از بررسی پرونده مشخص شد که مدارک واردات این شمش ها جعلی و اسناد مخدوش بوده است و با حکم تعزیراتی متخلف این پرونده به ۱۶ میلیارد تومان جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالای مکشوفه در حق دولت محکوم شد.

وی افزود: در پرونده دیگری نمایندگی یک خودروساز به دلیل عدم تحویل خودرو پس از دریافت کامل وجه متهم به تخلف تعزیراتی شد و پرونده پس از تشکیل و محرز شدن تخلف منجر به صدور حکم تعزیراتی شد. متخلف محکوم به پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جریمه در حق شاکیان و ۳۰۰ میلیارد تومان در حق دولت شد.