افکار

- دکتر سیدتقی نوربخش اظهارداشت: سازمان نظام پزشکی یک سازمان صنفی است که طبق قانون یک سری وظایفی بر عهده دارد.

وی، این وظایف را شامل ارتقای نظام سلامت کشور، دفاع صنفی از حقوق جامعه پزشکی و همچنین رعایت شئونات جامعه پزشکی عنوان کرد.

رئیس انجمن ارتوپدی ایران ادامه داد: متاسفانه سازمان نظام پزشکی به رغم تکلیف قانونی خودش که من هم تدوین کننده قانون فعلی سازمان در سال ۸۳ بودم، همیشه درگیر مسائل سیاسی بوده است.

نوربخش با اشاره به جریاناتی که در مسیر برگزاری ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی به وجود آمد و باعثشد تا مسائل سیاسی بر سازمان نظام پزشکی سایه بیاندازد، اظهارداشت: در هر حال برگزاری این انتخابات یک پروسه ای دارد که قانون تعریف کرده و همین قانون منجر به برگزاری این دوره از انتخابات شد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: ما معتقدیم در این مملکت همه چیز باید از طریق صندوقهای رای انجام شود و این انتخابات هم از این قاعده مستثنی نیست.