افکار

- همان‌طور که می‌دانید، قرار است از این به بعد مردان هم به مرخصی زایمان بروند، البته نه مرخصی زایمان خودشان، بلکه مرخصی زایمان همسرشان.

من خودم به عنوان یک مرد خیلی خیلی از این طرح حمایت می‌کنم و از تمام مسؤولانی هم که پیگیر این طرح بودند، تشکر می‌کنم! واقعا ما مردان هم نیاز به مرخصی زایمان داشته و داریم. ما هم برای به دنیا آمدن فرزندمان خیلی زحمت می‌کشیم. نمی‌خواهم بگویم بیش‌تر از زنان، ولی در حد خودمان تلاش می کنیم و بهمان فشار وارد می‌شود. ما مردان هستیم که دنبال پوشک و شیرخشک می‌دویم و از صبح تا شام به دنبال یک لقمه نان حلال هستیم. واقعا که دو هفته مرخصی زایمان حق مسلم ما مردان است، چرا که کودک علاوه بر محبت مادر به محبت پدر هم نیاز دارد و اگر پدر بالای سر بچه نباشد، تربیت به صورت کامل انجام نمی‌شود.

ولی متأسفانه شرایط گاه به گونهای است که پدر بعد از به دنیا آمدن فرزند به شدت و بیش از پیش کار میکند و بچه را کمتر میبیند. ما خودمان یک فامیلی داشتیم که راننده تاکسی بود و از شب تا صبح و از صبح تا شب کار میکرد تا خرج زندگی را دربیاورد و این طوری کمتر خانوادهاش را میدید و در جریان رشد و نمو فرزندانش قرار میگرفت. این بنده خدا یک روز پسر بزرگش را سوار تاکسی میکند و او را بهجا نمیآورد! پسر ولی پدر را میشناسد و کلی خوشحال میشود که پدر را بعد از مدتها دیده است! این دو بعد دست در گردن هم میاندازند و چند دقیقهای گریه میکنند و صحنهای رمانتیک را رقم میزنند. امیدواریم با مرخصی زایمان پدران و زیادتر شدن مدت آن از دو هفته به نه ماه شاهد مودت بیشتری بین فرزندان و پدران باشیم