افکار

- محمود فرشیدی درباره ورود موبایل به مدارس، گفت: هر تکنولوژی و پدیده جدیدی که وارد جامعه می‌شود، باید بر اساس فرهنگ بومی تعریف و کارکردهای آن همسو با اعتقادات و ارزش‌های کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که رسانه‌های مدرن اعم از رایانه، اینترنت و موبایل دارند، از هم گسستگی تمرکز است، به طوری که ضمام فکری و فرهنگی انسان‌ها در اختیار مجموعه‌ای از نظام‌های سلطه قرار می‌گیرد؛ همچنین آزادی و اختیارات فکری چنین کالاهایی در افراد اثرگذار بوده و امنیت جوامع را بر هم زده و فرهنگ‌ها را دستخوش نابهنجاری‌ها و مشکلات می‌کنند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال‌های گذشته برای ورود اینترنت و رایانه به مدارس، سند " فاوا " تنظیم و در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب و مقرر شد، کاربرد رایانه در آموزش و پرورش بر اساس این سند تعریف و تدوین شود.

فرشیدی، درباره ورود موبایل به مدارس این سوال را مطرح کرد که چه ضرورتی دارد این دستگاه در ساعاتی که دانش‌آموز مشغول امر یادگیری و آموزش است، موبایل در اختیار داشته باشد؟

برخی از شرکت‌های تجاری روی بازار ۱۲ میلیونی دانش‌آموزان حساب باز کرده‌اند

وی ادامه داد: شاید استدلال برخی از خانواده‌ها و افراد بر این باشد که برای جویا شدن از احوال فرزندان خود در مسیر مدرسه تا منزل، موبایل کاربرد داشته باشد؛ اما مسئله اصلی این است که برخی از شرکت‌های تجاری روی بازار ۱۲ میلیونی دانش‌آموزان حساب باز کرده و با توجه به اینکه شرکت‌های خصوصی هستند، برخی ضرورت‌های کاذب را مطرح کرده‌اند.

فرشیدی با بیان اینکه این نگاه اقتصادی و کشف بازار ۱۲ میلیونی دانش‌آموزان، ضرورت‌های کاذب و فرهنگ استفاده از این کالا را در پی داشته، اظهار کرد: به عنوان یک معلم معتقدم در محیطی که دانش‌آموز باید از لحاظ فکری و فرهنگی دارای آرامش روحی و روانی باشد و از فکر و خلاقیت خود برای آموزش استفاده کند، ورود موبایل به عنوان یک " میهمان ناخوانده " هیچ توجیه علمی ندارد؛ چرا که حتی نمی‌توان تصور کرد که واردات این میهمان ناخوانده چه چیزهایی خواهد بود.

به گفته وی، در حالی که آموزش و پرورش برای ورود کتاب‌های کمک درسی به مدارس حساسیت‌هایی را به خرج می‌دهد، چگونه وسیله‌ای را در حوزه فعالیت مشترک دانش‌آموز و معلم قرار دهیم که هیچ نقشی در آموزش ندارد؟ لذا این موضوع یک نوع رقیب برای معلم و به نوعی ضد معلم در بحث‌های آموزشی است.

ورود موبایل، اولین گام برای ایجاد اصطکاک بین مدیریت مدرسه و دانش‌آموزان است

وزیر اسبق آموزش و پرورش تصریح کرد: ورود موبایل اولین گام برای ایجاد اصطکاک بین مدیریت مدرسه و دانش‌آموزان است، چرا که اگر قرار باشد دانش‌آموزان آن را تحویل دهند و تنها در ساعات تفریح از آن استفاده کنند، در صورتی که دانش‌آموز تحویل ندهد، از قوانین تخطی کرده است.

استفاده از موبایل باعثفخرفروشی دانش‌آموزان متمول می‌شود

وی ادامه داد: همچنین استفاده از آن در کلاس‌ها در حالی که معلم مشغول فعالیت آموزشی است، هیچ توجیه و استدلال علمی ندارد. ضمن آنکه باعثفخر فروشی دانش‌آموزان متمول می‌شود، در حالی که آموزش و پرورش حتی در نقاشی کلاس‌ها، سادگی محیط و در استفاده از رنگ و مدل لباس، ساده‌پوشی را به عنوان یک دستورالعمل اجرا می‌کند که ورود موبایل این موضوع را نقض خواهد کرد.

فرشیدی در ادامه تاکید کرد: به دلیل پیامهای ناخواستهای که موبایلها دارند، در بسیاری از کشورها استفاده از موبایل در مدارس ممنوع است، بنابراین با توجه به آسیبهایی که این کالا وهمچنین تبعات تربیتی و پرورشی که به همراه دارد، آموزش و پرورش باید مقاومت کرده و بدون کارشناسی از ورود این گونه کالاها به مدارس جلوگیری کند.