افکار

- آرم‌ طرح ترافیک سال ۹۲ تلفیقی از تصویر پرچم جمهوری اسلامی ایران و آرم شهرداری تهران است.

آرم طرح ترافیک شهروندان از ۲۰ اسفند ماه توزیع می‌شود و متقاضیان می‌توانند برای دریافت آرم خود به دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کنند.